Last Updated:
October 14, 2021

Click here to submit your article
Per Page :

Curpas Florian Cristian

User Name: You need to be a registered (and logged in) user to view username.

Total Articles : 1

Ultima Decizie a Curții Constitutionale în materia Legii dării în plată. Argumentele instanței

Am prezentat la un moment dat, imediat după pronunţarea hotărârii, faptul că prin Decizia cu nr. 432 din 17 iunie 2021, Curtea Constituţională a constatat faptul că – “dispozițiile art. 8 alin.(5) tezele a doua și a treia din Legea nr.77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite sunt neconstituționale”. Într-un final, deşi foarte asteptată de către justiţiabili cât şi de practicieni ai dreptului, a venit şi motivarea acestei decizii, care produce consecinţe destul de însemnate în practică. Prin prezentul articol vom încerca să redăm argumentele principale folosite de către Curtea Constituţională în decizia de declarare ca fiind neconstituţionale a prevederilor legale atacate, urmând ca în cadrul unui articol viitor să prezentăm şi consecinţele produse de această decizie în practică. Astfel, cu titlul preliminar este de menţionat faptul că prevederile care au fost declarate ca fiind neconstituţionale evidenţiau – “Se consideră că există impreviziune în cazul în care debitorul, care formulează notificare de dare în plată, a fost supus unei executări silite a imobilului ipotecat, dar este în continuare executat silit, prin poprire sau alte forme de executare silită, pentru datoria iniţială şi pentru accesoriile acesteia, neacoperite prin executarea silită a imobilului […] read more
0 Views : 33