Tại Hà Nội có hàng trăm công ty thang máy đang hoạt động, mỗi công ty lại kinh doanh một vài nhãn hiệu thang máy khác nhau, có cả thang máy Châu Âu hay thang máy Châu á. Dưới đây là danh sách 10 công ty thang máy nổi bật nhất:

1. Công ty thang máy Depalift

2. Công ty thang máy GamaLift

3. Công ty thang máy Mitsubishi

4. Công ty thang máy Nippon

5. Công ty thang máy Tne

6. Công ty thang máy Cibes

7. Công ty thang máy Huy hoàng

8. Công ty thang máy gia đình

9. Công ty thang máy Châu âu

10. Công ty thang máy Sem